‘odluka gradskog veca’

Значајне одлуке Градског већаDecisions of the City Council

На 78. седници Градског већа, донето је обиље одлука од којих издвајамо следеће. Основној школи „Краљ Александар Први“ одобрена су додатна новчана средства ради организације Републичког такмичења из географије у износу од 117.000 динара. Додељен је стан у Узун Мирковој улици социјално угроженој...