‘parking servise’

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Parking servis“ PožarevacPublic announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Parking servis”

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Broj: 01-06-109/2đ Datum: 28.6.2013. godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnogpreduzeća „Parking servis“ Požarevac("Službeni glasnik...