‘parking servise’

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Паркинг сервис“ ПожаревацPublic announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Parking servis”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2ђ Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналногпредузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац("Службени гласник...