‘planska dokumentacija’

Potvrđeni urbanistički projekti

Urbanistički projekat za k.p.br. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 i 724/1, sve KO Požarevac u Požarevcu, na uglu Nemanjine i Nušićeve ulice  POTVRDA Urbanistički projekat  za izgradnju sportske hale u Bradarcu URBANISTIČKI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU, DOGRADNjU I NADGRADNjU...