Početak » Obaveštenja
 

Potvrđeni urbanistički projekti

Urbanistički projekat za izgradnju za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta na k.p. br. 1463/1 i dela  k.p. br. 1348/1, obe K.O. Požarevac, u Požarevcu, u ulici Lole Ribara br.25

Urbanistički projekat za benzinsku stanicu u Kostolcu

Urbanistički projekat za novu gradnju za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kp.br. 1945 i delovima k.p.br. 1537/1 i k.p.br. 1873 sve K.O. Požarevac, na uglu ulica Čede Vasovića i Sime Simića, u Požarevcu

Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Pc na KP br 763 i 764 KO Požarevac, u ulici Nemanjinoj broj 97-103, u Požarevcu 

Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta spratnosti Po+P+3+Ps na k.p.br. 1441/1 i delu k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac u Požarevcu, u ulici Lole Ribara br.49

Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 552/1 i k.p.br. 289/4 obe K.O. Požarevac, u Požarevcu, ulica Bratstva jedinstva broj 22

Urbanistički projekat za k.p.br. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 i 724/1, sve KO Požarevac u Požarevcu, na uglu Nemanjine i Nušićeve ulice

Urbanistički projekat  za izgradnju sportske hale u Bradarcu

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU, DOGRADNjU I NADGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA K.P. 1334 K.O. POŽAREVAC Ulica Lole Ribara br. 9 Požarevac

Urbanistički projekat za izgradnju poslovnih objekata – magacinskoh prostora – spratnosti od P+0 do Po+P+1 (1. faza) i od P+0 do P+1 (2. faza) na k.p.br. 7749/2 i 7749/7 KO Požarevac, u Požarevcu

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju proizvodnog objekta na k.p.br. 6780/71 KO Požarevac, u Požarevcu

Urbanistički projekat za izgradnju poslovnih objekata sa skladištem poljoprivrednih proizvoda na k.p.br. 595 KO Bare, urađen od strane Samostalne radnje „GARDEN STUDIO“ iz Požarevca.

Urbanistički projekat – Fabrika konditorskih proizvoda, kp 9452-1 KO Pozarevac

Urbanistički projekat za izgradnju poslovnih objekata sa skladištem poljoprivrednih proizvoda na kp. br. 595 KO Bare

Urbanistički projekat za proširenje groblja u naselju Lučica – I faza, na kp.br. 3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 i 3468 K.O Lučica

Urbanistički projekat za izgradnju kompleksa pravoslavnog hrama na k.p. br. 2450 k.o. Batovac u Batovcu

Urbanistički projekat za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta galerije „Milene Pavlović – Barili“

Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu na k.p. 1185, 1197/1, 1198/2 i 1121/4 K.O. Požarevac

Urbanistički projekat za gradski park i pasaž „Parma“, na k.p. br. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2, 1184/3, 1356, 1354/1 K.O. Požarevac

Urbanistički projekat za prostornu celinu „Čikoš“ na k.p. br. 1002 K.O. Požarevac

Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta na k.p. 657-2 KO Požarevac

Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade u Mačvanskoj ulici broj 28 u Požarevcu

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1767/2 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sopotska br.15

Urbanistički projekat za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p. br. 1081/1 K.O. Požarevac

Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade Po+P+4+Pk, na katastarskim parcelama broj 678/1, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1 i 683/1 sve u KO Požarevac


Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1796/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Deligradska broj 2

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno poslovne zgrade KP Broj 1863/1 KO Požarevac, ulica Knez Milošev venac

 Urbanistički projekat za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije K.P. 1147/1 KO Požarevac

  Urbanistički projekat za izgradnju rimskog vojnog logora i avantura parka sa legionarskim poligonom, na katastarskim parcelama broj 407/1 do 407/10 KO Kostolac-selo, u okviru arheološkog nalazišta Viminacijum

 Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno poslovne zgrade Po+P+3+Ps, na katastarskim parcelama broj 1084/1 i 1085/1 KO Požarevac u ulici Njegoševa br. 9

Urbanistički projekat stambeno poslovne zgrade na kat.parc. br. 1147/1 KO Požarevac Hajduk Veljkova 27

Urbanistički projekat za izgradnju stambeno poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Pk, u ul. Sime Simića br. 6-10

Urbanistički projekat – za izgradnju na KP BR 1859-1

Urbanistički projekat – Knez Milošev venac

Urbanistički projekat – Centar za socijalni rad k.p.br 1734/2 KO Požarevac

Urbanistički projekat – Stop Šop

Urbanistički projekat – Evrotrgovina Knez Milošev venac

Urbanistički projekat – Skopljanska 10 sveska 1

Urbanistički projekat – Užička 31-33

Urbanistički projekat – Užička br.9

Urbanistički projekat – izgradnja poslovnog objekta k.p.br. 7834/36; 100 i 7834/101 


Urbanistički projekat – Jugovićeva br. 2

Urbanistički projekat  za dečiji vrtić u Kostolcu


Urbanistički projekat – Dimitrija Tucovića br. 2

Sveska 1

Sveska 2


 

Urbanistički projekat za MRS Maljurevac

Urbanistički projekat za izgradnju ul.Lole Ribara i Topličine

Urbanistički projekat za izgradnju višenamenskog poslovnog objekta u funkciji postojećeg objekta DM SAT TV

Urbanistički projekat za polaganje kablovskog 35kV voda i optičkog kabla

Urbanistički projekat – k.p. br. 1841-3 K.O. Požarevac, ul. Suvoborska br. 12

Urbanistički projekat – Mačvanska br. 21

Urbanistički projekat STOP SHOP

Podeli sa drugima: Facebook Twitter