Почетак » Обавештења
 

Потврђени урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат стамбено пословне зграде на кат.парц. бр. 1147/1 КО Пожаревац Хајдук Вељкова 27

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта спратности По+П+4+Пк, у ул. Симе Симића бр. 6-10

Урбанистички пројекат – за изградњу на КП БР 1859-1

Урбанистички пројекат – Кнез Милошев венац

Урбанистички пројекат – Центар за социјални рад к.п.бр 1734/2 КО Пожаревац

Урбанистички пројекат – Стоп Шоп

Урбанистички пројекат – Евротрговина Кнез Милошев венац

Урбанистички пројекат – Скопљанска 10 свеска 1

Урбанистички пројекат – Ужичка 31-33

Урбанистички пројекат – Ужичка бр.9

Урбанистички пројекат – изградња пословног објекта к.п.бр. 7834/36; 100 и 7834/101 


Урбанистички пројекат – Југовићева бр. 2

Урбанистички пројекат  за дечији вртић у Костолцу


Урбанистички пројекат – Димитрија Туцовића бр. 2

Свеска 1

Свеска 2


 

Урбанистички пројекат за МРС Маљуревац

Урбанистички пројекат за изградњу ул.Лоле Рибара и Топличине

Урбанистички пројекат за изградњу вишенаменског пословног објекта у функцији постојећег објекта ДМ САТ ТВ

Урбанистички пројекат за полагање кабловског 35kV вода и оптичког кабла

Урбанистички пројекат – к.п. бр. 1841-3 К.О. Пожаревац, ул. Сувоборска бр. 12

Урбанистички пројекат – Мачванска бр. 21

Урбанистички пројекат STOP SHOP

Подели са другима: Facebook Twitter