‘poljoprivredna proizvodnja’

Javni poziv za obuku o poljoprivrednoj plasteničkoj proizvodnjiPublic call for training on agricultural greenhouse production

UDRUŽENjE ROMA BRANIČEVSKOG OKRUGA POŽAREVAC Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca u saradnji sa Gradom Požarevcom i Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom Požarevac, raspisuje Javni poziv za obuku o  poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji Javni poziv za obuku Romkinja i Roma o poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji  u okviru projekta...

Subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje Subsidizing interest rates for short-term loans for agricultural production

 Manifestacije  Obaveštenja  Galerija slika  Kontakt   Treći sabor poljoprivrednika Poziva vas Agrarni fond za razvoj poljoprivrede Grada Požarevca, u zajedničkoj saradnji sa semenskom kućom kukuruza Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o. predstavništvo za Srbiju, dana 25. decembra 2012. godine u velikoj sali Centra za kulturu u Požarevcu, sa...