‘poljoprivredni proizvodjaci’

Јавни конкурс о расписивању конкурса о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређењe техничке опремљености пољопривредних произвођача Open competition on competition on the allocation of stimulus funds for the modernization and upgrading of technical equipment for agricultural producers

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014.годину брoj 01-06-106/1 од 13.06.2014.године, Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор...