Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs o raspisivanju konkursa o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača Open competition on competition on the allocation of stimulus funds for the modernization and upgrading of technical equipment for agricultural producers

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014.godinu broj 01-06-106/1 od 13.06.2014.godine, Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini broj 01-06-12/2014-2 od 14. jula 2014. godine, Odluke Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca broj 01-32/14 od 30.06.2014. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-128/2014-2-1) od 14. jula 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

J A V N I    K O N K U R S
O RASPISIVANjU KONKURSA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2014.

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini. U finansijskom planu Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca u 2014. godini, za ovu vrstu subvencije, opredeljena su sredstva u iznosu od 8.810.173,07 dinara.

01. Predmet:
– izbor korisnika sredstava na osnovu Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu, radi stvaranja uslova za očuvanje, unapređenje, podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.
– tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs.

02. Program mera:
– unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini, putem dodele bespovratnih sredstava/sufinansiranje pri kupovini nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.

03. Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme:
– da je izvršena registracija (obnova) poljoprivrednog gazdinstva u 2014. godini.
– da podnosilac Zahteva ima prebivalište na teritoriji grada Požarevca.
– da je podnosilac Zahteva nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
– da je podnosilac Zahteva kao i bilo koji član domaćinstva, izmirio sva dospela potraživanja prema fondu na osnovu ranije ostvarenih podsticaja;
– da se nabavljena mehanizacija i oprema iz Zahteva nalazi i koristi na gazdinstvu podnosioca Zahteva.
– da je mehanizacija i oprema nabavljena u periodu od 01.01.2014. do 31.10.2014. godine.
– da se kupljena mehanizacija i oprema ne može otuđiti u periodu od dve godine od dana kupovine iste.
– troškovi polovne mehanizacije i opreme po ovom Programu nisu prihvatljivi.
– minimalni zbirni iznos računa po Zatevu ne može da iznosi manje od 30.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:
1. Zahtev za podsticajna sredstva – prijava
2. Kopija važeće lične karte nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
3. Potvrda o izvršenoj registraciji ili obnovi u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2014. godini.
4. Kopija potvrde/kartice o namenskom tekućem računu poljoprivrednog gazdinstva.
5. Original ili overena kopija fiskalnog računa i računa otpremnice izdatog u periodu od 01.01.2014. do 31.10.2014. godine, na ime podnosioca Zahteva.
6. U slučaju da se radi o robi koja je kupljena od preduzeća koje nije u sistemu PDV-a (nije u mogućnost da izda fiskalni isečak) potrebno je dostaviti overen izvod iz banke o transakciji na ime kupovine robe.
7. Kopija garantnog lista za kupljenu robu.
8. Kopija saobraćajne dozvole, izdata od PU Požarevac.

Napomena: Maksimalni iznos finansijskih podsticajnih sredstava za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije – opreme ne može biti veći od 20% troškova kupovine opreme, odnosno do 200.000,00 dinara po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.
Napomena: Podnosilac Zahteva na osnovu raspisanih konkursa, može biti subvencionisan od strane Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca maksimalno do iznosa od 375.000,00 dinara iz Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za tekuću godinu.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:
NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA GRADA POŽAREVCA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjA TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, ili lično u pisarnici, kancelarija broj 9, zgrada Skupštine grada Požarevca.

Obrazac prijave možete preuzeti u pisarnici ili kod šefova Mesnih kancelarija.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA
GRADONAČELNIK
Miomir Ilić, dipl.inž.šumarstva s.r.

 Javni konkurs o raspisivanju konkursa o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

 Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

 Obrazac prijave o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

Download Obrazac prijave (Word document)

 Program podrške sprovođenja poljoprivredne politike ipolitike ruralnog razvoja

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014.godinu broj 01-06-106/1 od 13.06.2014.godine, Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini broj 01-06-12/2014-2 od 14. jula 2014. godine, Odluke Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca broj 01-32/14 od 30.06.2014. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-128/2014-2-1) od 14. jula 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

J A V N I    K O N K U R S
O RASPISIVANjU KONKURSA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2014.

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini. U finansijskom planu Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca u 2014. godini, za ovu vrstu subvencije, opredeljena su sredstva u iznosu od 8.810.173,07 dinara.

01. Predmet:
– izbor korisnika sredstava na osnovu Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu, radi stvaranja uslova za očuvanje, unapređenje, podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.
– tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs.

02. Program mera:
– unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini, putem dodele bespovratnih sredstava/sufinansiranje pri kupovini nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.

03. Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme:
– da je izvršena registracija (obnova) poljoprivrednog gazdinstva u 2014. godini.
– da podnosilac Zahteva ima prebivalište na teritoriji grada Požarevca.
– da je podnosilac Zahteva nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
– da je podnosilac Zahteva kao i bilo koji član domaćinstva, izmirio sva dospela potraživanja prema fondu na osnovu ranije ostvarenih podsticaja;
– da se nabavljena mehanizacija i oprema iz Zahteva nalazi i koristi na gazdinstvu podnosioca Zahteva.
– da je mehanizacija i oprema nabavljena u periodu od 01.01.2014. do 31.10.2014. godine.
– da se kupljena mehanizacija i oprema ne može otuđiti u periodu od dve godine od dana kupovine iste.
– troškovi polovne mehanizacije i opreme po ovom Programu nisu prihvatljivi.
– minimalni zbirni iznos računa po Zatevu ne može da iznosi manje od 30.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:
1. Zahtev za podsticajna sredstva – prijava
2. Kopija važeće lične karte nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
3. Potvrda o izvršenoj registraciji ili obnovi u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2014. godini.
4. Kopija potvrde/kartice o namenskom tekućem računu poljoprivrednog gazdinstva.
5. Original ili overena kopija fiskalnog računa i računa otpremnice izdatog u periodu od 01.01.2014. do 31.10.2014. godine, na ime podnosioca Zahteva.
6. U slučaju da se radi o robi koja je kupljena od preduzeća koje nije u sistemu PDV-a (nije u mogućnost da izda fiskalni isečak) potrebno je dostaviti overen izvod iz banke o transakciji na ime kupovine robe.
7. Kopija garantnog lista za kupljenu robu.
8. Kopija saobraćajne dozvole, izdata od PU Požarevac.

Napomena: Maksimalni iznos finansijskih podsticajnih sredstava za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije – opreme ne može biti veći od 20% troškova kupovine opreme, odnosno do 200.000,00 dinara po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.
Napomena: Podnosilac Zahteva na osnovu raspisanih konkursa, može biti subvencionisan od strane Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca maksimalno do iznosa od 375.000,00 dinara iz Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za tekuću godinu.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:
NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA GRADA POŽAREVCA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjA TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, ili lično u pisarnici, kancelarija broj 9, zgrada Skupštine grada Požarevca.

Obrazac prijave možete preuzeti u pisarnici ili kod šefova Mesnih kancelarija.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA
GRADONAČELNIK
Miomir Ilić, dipl.inž.šumarstva s.r.

 Javni konkurs o raspisivanju konkursa o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

 Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

 Obrazac prijave o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

Download Obrazac prijave (Word document)

 Program podrške sprovođenja poljoprivredne politike ipolitike ruralnog razvoja

Podeli sa drugima: Facebook Twitter