‘poreska’

Обавештење о обавези подношења пореских пријава на имовинуNotice of filing required tax returns on assets

Град Пожаревац Градска управа Локална пореска администрација ОБАВЕШТЕЊЕ О обавези подношења пореских пријава на имовину, локалну комуналну таксу (такса за истицање фирме на пословном простору и држање средстава за игру-забавне игре) Пореска пријава за порез на имовину се подноси до 31. марта текуће године...