‘poreska’

Obaveštenje o obavezi podnošenja poreskih prijava na imovinuNotice of filing required tax returns on assets

Grad Požarevac Gradska uprava Lokalna poreska administracija OBAVEŠTENjE O obavezi podnošenja poreskih prijava na imovinu, lokalnu komunalnu taksu (taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru i držanje sredstava za igru-zabavne igre) Poreska prijava za porez na imovinu se podnosi do 31. marta tekuće godine...