‘potvrdjeni projekti’

Potvrđeni urbanistički projekti

Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta spratnosti Po+P+3+Ps na k.p.br. 1441/1 i delu k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac u Požarevcu, u ulici Lole Ribara br.49 Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 552/1 i k.p.br. 289/4 obe K.O. Požarevac, u Požarevcu, ulica...