‘potvrdjeni projekti’

Potvrđeni urbanistički projekti

Urbanistički projekat za novu gradnju za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kp.br. 1945 i delovima k.p.br. 1537/1 i k.p.br. 1873 sve K.O. Požarevac, na uglu ulica Čede Vasovića i Sime Simića, u Požarevcu Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Pc...