‘potvrdjeni projekti’

Potvrđeni urbanistički projekti

Urbanistički projekat za izgradnju poslovnih objekata – magacinskoh prostora – spratnosti od P+0 do Po+P+1 (1. faza) i od P+0 do P+1 (2. faza) na k.p.br. 7749/2 i 7749/7 KO Požarevac, u Požarevcu Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju proizvodnog objekta...