‘prijava objekta’

Javni poziv fizičkim i pravnim licima za prijavu zemljišta i/ili objekata namenjenih prodaji odnosno davanju u zakupPublic invitation to individuals and legal persons for registration of land and/or facilities intended for sale or lease

Na osnovu člana 84. stav 5 Statuta grada Požarevca (''Službeni glasnik grada Požarevca'' br.2/08 i 6/09), a u skladu sa Strategijom održivog razvoja grada Požarevca od 2009.-2013. usvojene 10.04.2009. u cilju realizacije projekta ''Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje'' GRADONAČELNIK GRADA POŽAREVCA raspisuje JAVNI POZIV ...