‘prijem zahteva’

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Прeдузећа „ РИСТИЋ М012“ д.о.о.Notice of receipt of the Request for a permit for the storage and treatment of non-hazardous waste company „RISTIĆ M012“ Ltd.

Република Србија ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за привреду и финансије Дринска бр.2 12000 Пожаревац Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Прeдузећа „ РИСТИЋ М012“ д.о.о. Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, на основу члана...