‘privreda’

Помоћ проблематичним предузећимаHelp for companies

Оцењујући стање у привреди града Пожаревца као забрињавајуће, чему је у највећој мери допринео и процес неуспешне приватизације као и неадекватна законска регулатива, чланови Савета за привреду и финансије Скупштине града Пожаревца на састанку коме су присуствовали и градоначелник Миомир Илић, заменик председника Скупштине града...

EconomyПривреда

Known industrial centers in Pozarevac are  "Bambi," a company "Termoelektrane i kopovi" Kostolac (formerly industrial energy plant "Kostolac"), "Veolia Transport" (formerly TP "Litas") and "Zitostig". Most of the other, once developed industry, strongly shaken in the nineties of last century, when a large number of...