‘program zastite zivotne sredine’

Програм заштите животне средине града ПожаревцаEnvironmental protection program of Pozarevac

Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.правник У жељи да проблеме у области заштите животне средине сагледа у целости и стратешки приступи њиховом решавању, Градска управа града Пожаревца преко Службе за заштиту животне средине је уз експертску помоћ Пројекта MSP IPA 2007, који финансира ЕУ...

Обавештење о јавној расправиNotice of public hearing

Дана 20.2.2012. године сазвана је јавна расправа за следећа акта: Нацрт Програма заштите животне средине града Пожаревца; и Нацрт стамбене стратегије града Пожаревца. Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, представници удружења грађана, привредна друштва, струковна удружења и невладине организације које се...