‘prosirenje’

Parcela za proširenje Novog grobljaThe plot for the expansion of New Cemetery

22. februara izvršena je primopredaja parcela poteza „Barutana“ površine oko 3 hektara, na osnovu zaključenog ugovora o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima uz naknadu od 3 milona dinara, između predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije i Grada Požarevca. Parcela je po master planu namenjena za...