‘radno vreme’

Obaveštenje za javnostAnnouncement for public

Odlukom Vlade R. Srbije produžen je rok za uplate po važećem Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga do 31.03.2013. godine tako da se sve uplate do ovog datuma smatraju kao izmirenje tekućih obaveza pa se mogu koristiti sva prava iz ovog Zakona. ...