‘rang lista’

Predlog rang liste za dodelu stipendija studentima

 Predlog rang liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za 2015/2016. godinu  Rešenje...

Konačna rang lista za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela

 Konačna rang lista za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela...

Rang lista za dodelu stipendija studentimaRank list for scholarships to students

 Rang lista za dodelu stipendija studentima  Rang lista za dodelu stipendija studentima    Studenti čije prijave za dodelu stipendija nisu rangirane zbog neispunjenja uslova  Studenti čije prijave za dodelu stipendija nisu rangirane zbog neispunjenja uslova Rank list for scholarships to students  Rank...

Rang lista kandidata za popisivače za pretestRang lista kandidata za popisivače za pretest

Rang lista kandidata za popisivače za pretest, po naseljima  Za opštinu: 70947 - Požarevac  Za opštinu: 71340 - Kostolac Za opštinu: 70947 – Požarevac Ukupan broj unetih prijava: 291  Redni broj Ime, ime jednog roditelja, prezime ...