‘rang lista’

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима

 Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за 2015/2016. годину  Решење...

Коначна ранг листа за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела

 Коначна ранг листа за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела...

Ранг листа за доделу стипендија студентимаRank list for scholarships to students

 Ранг листа за доделу стипендија студентима  Ранг листа за доделу стипендија студентима    Студенти чије пријаве за доделу стипендија нису рангиране због неиспуњења услова  Студенти чије пријаве за доделу стипендија нису рангиране због неиспуњења услова Rank list for scholarships to students  Rank...

Ранг листа кандидата за пописиваче за претестРанг листа кандидата за пописиваче за претест

Ранг листа кандидата за пописиваче за претест, по насељима  За општину: 70947 - Пожаревац  За општину: 71340 - Костолац За општину: 70947 – Пожаревац Укупан број унетих пријава: 291  Редни број Име, име једног родитеља, презиме ...