‘rebalans’

Usvojen rebalans budžetaAdopted the revised budget

Sednica Skupštine grada Požarevca Na sednici Skupštine grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, glavna tačka dnevnog odnosila se na prvi rebalans budžeta u ovoj godini koji je usvojen a u obrazloženju gradonačelnika, Miomira Ilića je navedeno da su promene bile nužne radi uravnoteženja prihoda i...