Почетак » Актуелно » О Граду
 

Усвојен ребаланс буџетаAdopted the revised budget

Седница Скупштине града Пожаревца

На седници Скупштине града Пожаревца, председавао Бане Спасовић, главна тачка дневног односила се на први ребаланс буџета у овој години који је усвојен а у образложењу градоначелника, Миомира Илића је наведено да су промене биле нужне ради уравнотежења прихода и рашода буџета тако да се планирани укупни приходи и примања увећавају са 2.422.095.900 динара на 2.446.780.443 динара што значи да је остварено повећање у износу од 24.684.543 динара. Укупни рашоди и издаци за набавку нефинансијске имовине повећавају се са 2.803.638.805 динара на 2.978.553.340 динара, тако да је буџет у овом делу увећан за 174.914.535. Укупни фискални дефицит планиран је у износу од 531.772.897 динара. Што се расподеле буџетских средстава тиче, за месне заједнице планирано је више од 20.000.000 динара, Градској општини Костолац 83.215.504 динара, за потребе основног и средњег образовања 131.918.411 динара, а на име социјалних давања 28.957.780 динара. Говорећи о разлозима због којих се приступило ребалансу, градоначелник Илић је напоменуо да су пристигла средства Фонда за заштиту животне средине, која нису била планирана основним буџетом, као и да је дошло до смањења трансферних средстава из републичког буџета.

rebalans_03

 

-Ребаланс 1 буџета Града Пожаревца за ову годину уследио је и због укључивања неутрошених средстава из прошле године, која нису била предвиђена одлуком о буџету за 2013. годину. Наиме, средства су са 474.924.925 динара увећана на 626.142.151 динар, док су на подрачунима корисника буџетских средстава остала неутрошена средства у износу од 38.960.747 динара, што по овом основу укупно износи 190.177.972 динара. Такође, први Ребаланс је нужан и због Закона о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је на снагу ступио у мају ове године, а којим је повећана стопа доприноса за здравствено осигурање на терет запослених са 22 на 24 посто. Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана, које се такође примењују од маја ове године, а којима су смањене стопе пореза на зараде са 12 на 10 одсто, као и извршење појединих прихода у периоду од 1. јануара до 31. маја ове године, са проценом остварења истих до 31. децембра 2013. године, такође је условило ребаланс. Измене су биле неминовне и због усаглашавања рашода и издатака по основу преузетих обавеза из 2012. године, Буџетског фонда за заштиту животне средине, ЈП „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ и других корисника, као и ради усаглашавања финансијских планова корисника буџетских средстава са достављеним захтевима за изменама апропријација, рекао је Илић.

Првим ребалансом буџета планирано је укупно 11 капиталних пројеката од којих ће се 10 реализовати током 2013. године, а један – саобраћајнице у Индустријској зони  фазно у 2014. и 2015. години. У буџету за ову годину остају трећа и четврта фаза изградње кишног колектора у улици Кнез Милошев венац, изградња фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово, Пољана у зони водоизворишта „Меминац“ и „Кључ“, изградња Дечјег вртића на подручју МЗ „Чачалица“ и радови на локацији Индустријске зоне: равнање терена, изградња водовода, фекалне канализације, трафо станице и 10 кв приључака, НН мреже и расвете и изградња кишне канализације. Велика капитална инвестиција у овој години биће изградња Индустријске зоне за коју је у овој фази опредељено нешто више од 103.000.000 динара.

Конкурси за директоре јавних предузећа

У изјави за медије, председник Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић, истакао је да је на седници било реаговања неких одборника на одлуке о спровођењу конкурса за именовања директора градских јавних предузећа. Поједини одборници, наиме приговорили су да надлежне стручне службе ове одлуке нису припремиле у складу са законом. -Одлуке су припремљене и донете у складу са законом. Полемику је изазвао амандман Верољуба Арсића, који је прихваћен, а који се односи на достављање одређених исправа за избор директора. Усвојене одлуке о конкурсима биће објављене у једном дневном листу и Службеном гласнику Републике Србије. Иначе, изразио бих задовољство што је и опозиција поздравила изградњу Индустријске зоне, коју ћемо започети ускоро, рекао је Спасовић по завршетку заседања.

Према речима заменика градоначелника др Миодрага Степановића, град Пожаревац је ове године приходовао наменска средства од Привредног друштва „ТЕ-КО Костолац“, односно од Фонда за заштиту животне средине. С обзиром да Фонд више не постоји, обавезу уплате средстава по овом основу преузело је Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. Реч је о значајним средствима, која су ребалансом усмерена за опремање и изградњу Индустријске зоне. -Ове године, планирано је да се ради на првој фази изградње Индустријске зоне – 9,2 хектара површине, која се води на Град Пожаревац. Након усвајања Ребаланса 1, приступићемо процесу јавних набавки. Како бисмо уопште започели пројекат изградње Индустријске зоне, неопходно је претходно поравнати терен. У ове радове уложићемо 936.000 динара. За изградњу водоводне мреже, предвиђено је 17.958.000, ове године, за те намене ребалансираћемо 15.420.000 динара, док ће остатак средстава у висини од 2.538.000 бити обезбеђен 2014. године. Када је реч о изградњи фекалне канализације, за ову сврху биће утрошено 26.563.800 динара, с тим што ће се ове године инвестирати 22.000.000, а наредне 4.563.800 динара. Укупна инвестиција изградње Трафо станице и 10 Кв прикључка у Индустријској зони износи 21.000.000 динара. Од тога, ове године, уложићемо 16.000.000 динара. Изградња нисконапонске мреже и расвета коштаће око 20.940.000 динара, а ове године биће буџетирано 16.000.000 динара. За комплетну кишну канализацију у Индустријској зони, потребно је 40.272.900 динара. Ове године, ребалансирано је 34.000.000 динара, док ће се реализација другог дела, 6.272.900 динара, спровести током наредне године, рекао је заменик градоначелника Степановић и додао да је у трезор Града Пожаревца, уплаћено више од 27.600.000 динара по основу накнаде за минералне сировине и заштиту животне средине.

Након усвајања ребаланса буџета одборници су разматрали и ребалансе програма пословања градских јавних предузећа: „Дирекција за изградњу“, „Топлификација“, „Водовод и канализација“, „Комуналне службе“, „Паркинг сервис“, „Љубичево“ и „Радио Пожаревац“.

rebalans_01

 

Казне за ненаменску потрошњу воде

Имајући у виду предстојеће вреле летње дане, када је нужно повећање потрошње воде, а у циљу побољшања водоснабдевања корисника, у погледу количине и квалитета воде, из ЈКП „Водовод и канализација“ покренули су акцију рационализације потрошње воде. Једна од мера је и повећања новчаних казни за физичка лица као и  утврђивање казни за правна лица и предузетнике који воду ненаменски троше. Одлуком која је донета на седници Скупштине прецизирано је да комунални инспектор или комунални полицајац на лицу места, за ненаменско коришћење воде из водовода наплаћује казне: физичком лицу 5.000 динара, правном субјекту 50.000, а предузетнику 30.000 динара.

У наставку заседања донета је одлука о учешћу локалне самоуправе у суфинансирању реализације пројекта пренамене породилишта у Пожаревцу под називом „Здравље без граница“. Реч је о ИПА програму прекограничне сарадње са Румунијом. У буџета Града Пожаревца за ове намене обезбеђено је 65.000.000 динара. За сопствено учешће Болнице предвиђено је 21.400.000 динара бесповратних средстава, док је за предфинансирање активности у пројекту планирано 43.600.000 динара са обавезом враћања.

rebalans_02

Скупштина је разматрала и усвојила и Програм 2 коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине, као и програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2013. години. Усвојен је и извештај о прошлогодишњем раду Регионалног центра за таленте и донете одлуке о одређивању матичних подручја за вођење матичних књига на територији Града и о давању, на коришћење, непокретности којима располаже локална самоуправа. Одборници су се сагласили о измени одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга по пројекту реконструкције фасаде ОШ „Доситеј Обрадовић“, а у циљу што бржег решавања проблема са депоновањем отпада прихватили Споразум о формирању региона за управљање отпадом. Регионална депонија биће изграђена у Пожаревцу, а предложено је неколико локација погодних за изградњу о којима ће се изјаснити надлежно министарство. У локалној самоуправи очекују да ће се са решавањем овог проблема започети ове већ године.

Већином гласова, усвојена је и Декларација о проглашењу територије Града Пожаревца за територију без генетски модификованих организама.Седница Скупштине града Пожаревца

На седници Скупштине града Пожаревца, председавао Бане Спасовић, главна тачка дневног односила се на први ребаланс буџета у овој години који је усвојен а у образложењу градоначелника, Миомира Илића је наведено да су промене биле нужне ради уравнотежења прихода и рашода буџета тако да се планирани укупни приходи и примања увећавају са 2.422.095.900 динара на 2.446.780.443 динара што значи да је остварено повећање у износу од 24.684.543 динара. Укупни рашоди и издаци за набавку нефинансијске имовине повећавају се са 2.803.638.805 динара на 2.978.553.340 динара, тако да је буџет у овом делу увећан за 174.914.535. Укупни фискални дефицит планиран је у износу од 531.772.897 динара. Што се расподеле буџетских средстава тиче, за месне заједнице планирано је више од 20.000.000 динара, Градској општини Костолац 83.215.504 динара, за потребе основног и средњег образовања 131.918.411 динара, а на име социјалних давања 28.957.780 динара. Говорећи о разлозима због којих се приступило ребалансу, градоначелник Илић је напоменуо да су пристигла средства Фонда за заштиту животне средине, која нису била планирана основним буџетом, као и да је дошло до смањења трансферних средстава из републичког буџета.

rebalans_03

 

-Ребаланс 1 буџета Града Пожаревца за ову годину уследио је и због укључивања неутрошених средстава из прошле године, која нису била предвиђена одлуком о буџету за 2013. годину. Наиме, средства су са 474.924.925 динара увећана на 626.142.151 динар, док су на подрачунима корисника буџетских средстава остала неутрошена средства у износу од 38.960.747 динара, што по овом основу укупно износи 190.177.972 динара. Такође, први Ребаланс је нужан и због Закона о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је на снагу ступио у мају ове године, а којим је повећана стопа доприноса за здравствено осигурање на терет запослених са 22 на 24 посто. Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана, које се такође примењују од маја ове године, а којима су смањене стопе пореза на зараде са 12 на 10 одсто, као и извршење појединих прихода у периоду од 1. јануара до 31. маја ове године, са проценом остварења истих до 31. децембра 2013. године, такође је условило ребаланс. Измене су биле неминовне и због усаглашавања рашода и издатака по основу преузетих обавеза из 2012. године, Буџетског фонда за заштиту животне средине, ЈП „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ и других корисника, као и ради усаглашавања финансијских планова корисника буџетских средстава са достављеним захтевима за изменама апропријација, рекао је Илић.

Првим ребалансом буџета планирано је укупно 11 капиталних пројеката од којих ће се 10 реализовати током 2013. године, а један – саобраћајнице у Индустријској зони  фазно у 2014. и 2015. години. У буџету за ову годину остају трећа и четврта фаза изградње кишног колектора у улици Кнез Милошев венац, изградња фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово, Пољана у зони водоизворишта „Меминац“ и „Кључ“, изградња Дечјег вртића на подручју МЗ „Чачалица“ и радови на локацији Индустријске зоне: равнање терена, изградња водовода, фекалне канализације, трафо станице и 10 кв приључака, НН мреже и расвете и изградња кишне канализације. Велика капитална инвестиција у овој години биће изградња Индустријске зоне за коју је у овој фази опредељено нешто више од 103.000.000 динара.

Конкурси за директоре јавних предузећа

У изјави за медије, председник Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић, истакао је да је на седници било реаговања неких одборника на одлуке о спровођењу конкурса за именовања директора градских јавних предузећа. Поједини одборници, наиме приговорили су да надлежне стручне службе ове одлуке нису припремиле у складу са законом. -Одлуке су припремљене и донете у складу са законом. Полемику је изазвао амандман Верољуба Арсића, који је прихваћен, а који се односи на достављање одређених исправа за избор директора. Усвојене одлуке о конкурсима биће објављене у једном дневном листу и Службеном гласнику Републике Србије. Иначе, изразио бих задовољство што је и опозиција поздравила изградњу Индустријске зоне, коју ћемо започети ускоро, рекао је Спасовић по завршетку заседања.

Према речима заменика градоначелника др Миодрага Степановића, град Пожаревац је ове године приходовао наменска средства од Привредног друштва „ТЕ-КО Костолац“, односно од Фонда за заштиту животне средине. С обзиром да Фонд више не постоји, обавезу уплате средстава по овом основу преузело је Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. Реч је о значајним средствима, која су ребалансом усмерена за опремање и изградњу Индустријске зоне. -Ове године, планирано је да се ради на првој фази изградње Индустријске зоне – 9,2 хектара површине, која се води на Град Пожаревац. Након усвајања Ребаланса 1, приступићемо процесу јавних набавки. Како бисмо уопште започели пројекат изградње Индустријске зоне, неопходно је претходно поравнати терен. У ове радове уложићемо 936.000 динара. За изградњу водоводне мреже, предвиђено је 17.958.000, ове године, за те намене ребалансираћемо 15.420.000 динара, док ће остатак средстава у висини од 2.538.000 бити обезбеђен 2014. године. Када је реч о изградњи фекалне канализације, за ову сврху биће утрошено 26.563.800 динара, с тим што ће се ове године инвестирати 22.000.000, а наредне 4.563.800 динара. Укупна инвестиција изградње Трафо станице и 10 Кв прикључка у Индустријској зони износи 21.000.000 динара. Од тога, ове године, уложићемо 16.000.000 динара. Изградња нисконапонске мреже и расвета коштаће око 20.940.000 динара, а ове године биће буџетирано 16.000.000 динара. За комплетну кишну канализацију у Индустријској зони, потребно је 40.272.900 динара. Ове године, ребалансирано је 34.000.000 динара, док ће се реализација другог дела, 6.272.900 динара, спровести током наредне године, рекао је заменик градоначелника Степановић и додао да је у трезор Града Пожаревца, уплаћено више од 27.600.000 динара по основу накнаде за минералне сировине и заштиту животне средине.

Након усвајања ребаланса буџета одборници су разматрали и ребалансе програма пословања градских јавних предузећа: „Дирекција за изградњу“, „Топлификација“, „Водовод и канализација“, „Комуналне службе“, „Паркинг сервис“, „Љубичево“ и „Радио Пожаревац“.

rebalans_01

 

Казне за ненаменску потрошњу воде

Имајући у виду предстојеће вреле летње дане, када је нужно повећање потрошње воде, а у циљу побољшања водоснабдевања корисника, у погледу количине и квалитета воде, из ЈКП „Водовод и канализација“ покренули су акцију рационализације потрошње воде. Једна од мера је и повећања новчаних казни за физичка лица као и  утврђивање казни за правна лица и предузетнике који воду ненаменски троше. Одлуком која је донета на седници Скупштине прецизирано је да комунални инспектор или комунални полицајац на лицу места, за ненаменско коришћење воде из водовода наплаћује казне: физичком лицу 5.000 динара, правном субјекту 50.000, а предузетнику 30.000 динара.

У наставку заседања донета је одлука о учешћу локалне самоуправе у суфинансирању реализације пројекта пренамене породилишта у Пожаревцу под називом „Здравље без граница“. Реч је о ИПА програму прекограничне сарадње са Румунијом. У буџета Града Пожаревца за ове намене обезбеђено је 65.000.000 динара. За сопствено учешће Болнице предвиђено је 21.400.000 динара бесповратних средстава, док је за предфинансирање активности у пројекту планирано 43.600.000 динара са обавезом враћања.

rebalans_02

Скупштина је разматрала и усвојила и Програм 2 коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине, као и програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2013. години. Усвојен је и извештај о прошлогодишњем раду Регионалног центра за таленте и донете одлуке о одређивању матичних подручја за вођење матичних књига на територији Града и о давању, на коришћење, непокретности којима располаже локална самоуправа. Одборници су се сагласили о измени одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга по пројекту реконструкције фасаде ОШ „Доситеј Обрадовић“, а у циљу што бржег решавања проблема са депоновањем отпада прихватили Споразум о формирању региона за управљање отпадом. Регионална депонија биће изграђена у Пожаревцу, а предложено је неколико локација погодних за изградњу о којима ће се изјаснити надлежно министарство. У локалној самоуправи очекују да ће се са решавањем овог проблема започети ове већ године.

Већином гласова, усвојена је и Декларација о проглашењу територије Града Пожаревца за територију без генетски модификованих организама.

Подели са другима: Facebook Twitter