‘regionalni razvoj’

План регионалног развоја при крају

Представници Географског факултета у Београду и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, представили су радну верзију програма имплементације Регионалног просторног плана за Подунавски и Браничевски упрвни округ 2016.-2020. године. План за овај регион је усвојен 2015. године. Програм његове имплементације у сарадњи са градовима и општинама...