‘rekultivacija i ozelenjavanje’

Свечаност ПД „Рекултивација и озелењавање“ у ВиминацијумуThe ceremony PD “Reclamation and greening” of Viminacijum

Пример сарадње екологије и електропривреде Привредно друштво „Рекултивација и озелењавање“ из Костолца обележило је деценију веома успешне делатности која представља пример успешне сарадње једне фирме која се бави екологијом у најширем смислу те речи са електропривредом, истакнуто је на свечаности којој су присуствовали предстаници...