‘sednica gradskog veca’

Sednica Gradskog štaba za vanredne situacije – saopštenje za javnostThe session of the City Staff for Emergencies – press release

Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, koja je održana 13. februara u 20 sati i 30 minuta, doneti su sledeći zaključci. Da se nastavi čišćenje svih ulica u centru grada kao i selektivno čišćenje ulica drugog i trećeg prioriteta. Nastaviti selektivno iznošenje...