‘seoski putevi’

Ugovor o revitalizaciji seoskih putevaAgreement on the revitalization of rural roads

U ime grada Požarevca, zamenica gradonačelnika Vukica Vasić potpisala je u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Ugovor o dodeli sredstava lokalnoj samoupravi za revitalizaciju, odnosno uređenje poljskih puteva u 25 seoskih naselja na teritoriji Grada. Potpisivanju ugovora sa opštinama i gradovima prisustvovao je...