‘socijalno stanovanje’

Izbor korisnika socijalnog stanovanja izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u Uzun Mirkovoj

  Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u Uzun Mirkovoj...

Odluka o izboru korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela

 Odluka o izboru korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela koji su ostvarili prioritetno mesto na konačnoj listi reda prvenstva...

Konačna rang lista za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela

 Konačna rang lista za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela...

Oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja – izbeglih odnosno interno raseljenih lica u SrbijiListing for beneficiaries of social housing – refugees or internally displaced persons in Serbia

Na osnovu člana 10. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima   za izbor korisnika socijalnog stanovanja u stambenim jedinicama koje su u  vlasništvu Grada („Službeni glasnik grada Požarevca“, br.8/14) i Zaključka Gradskog veća br. 01-06-181/2014-25 od 22. oktobra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje ...