‘spisak kandidata’

Preliminarni spisak kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore A preliminary list of candidates for the elimination for training for local trainers

ZA GRAD POŽAREVAC Redni broj kandidata Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata Redni broj prijave Ukupan broj bodova 1 Nenad Dušan Vujčić ...