‘trase’

Utvrđene trase državnih puteva

Lokalnim samouprava na teritoriji Braničevskog okruga dostavljeni Elaborati „Trase državnih puteva kroz sedišta gradova i opština“. Predstavnici lokalnih samouprava govorili o postojećim problemima na mreži državnih puteva. Sa sastanka sa JP „Putevi Srbije“ Predstavnik JP „Putevi Srbije“, Borivoje Aleksić, napomenuo je da...