‘trase’

Утврђене трасе државних путева

Локалним самоуправа на територији Браничевског округа достављени Елаборати „Трасе државних путева кроз седишта градова и општина“. Представници локалних самоуправа говорили о постојећим проблемима на мрежи државних путева. Са састанка са ЈП „Путеви Србије“ Представник ЈП „Путеви Србије“, Боривоје Алексић, напоменуо је да...