‘trgovinske radnje’

Предлог за продужење радног времена трговинских радњиThe proposal to extend the opening hours of trading actions

Дана 24. aвгуста 2012. године одржан је састанак Организационог одбора за организацију 49 Љубичевских игара на коме је разматран предлог за продужење радног времена трговинских радњи у времену одржавања Љубичевских коњичких игара, те се предлаже Градском већу града Пожаревца да на основу члана 19. Oдлуке...