‘turizam’

Promocija turističkih potencijala

Karavan „Moja Srbija“ u Požarevcu Grad Požarevac i Turistička organizacija ulažu zapažene napore na širenju saznanja o univerzalnim vrednostima ovoga grada širom Srbije pa i sveta kako bi on postao što prepoznatljiviji i na turističkim mapama. U skladu sa ovim aktivnostima, Požarevac i Turistička...