‘usvojen’

Усвојен просторни планAdopted regional plan

На Скупштини града Пожаревца одборници прихватили један од најзначајнијих стратешких докумената Један од најзначајнијих стратешких докумената-Просторни план града Пожаревца, којим се одређују смернице за развој делатности и намену површина као и услови за одрживи и равномерни развој, усвојен је на седници Скупштине града. Просторни...