‘vandredna situacija’

Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територијеОдлука о укидању ванредне ситуације на делу територије

На основу Закона о ванредним ситуацијама, Градоначелник града Пожаревца доноси:О Д Л У К Уо укидању ванредне ситуације на делу територијеНа основу закључка Штаба за ванредне ситуације од 11.08.2014. године,УКИДА СЕ ванреднa ситуација на делу територије града Пожаревца, у насељеним местима Пожаревац, Костолац, МЗ Ћириковац, МЗКленовник, МЗ Село Костолац, МЗ Дрмно, МЗ Кличевац и МЗ Речица– услед престанка  непосредне опасности...

Саопштење за јавност – штаб за ванредне ситуацијеPress release – Headquarters for Emergency Situations

На деветој ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца одржаној 12.02.2012.год. у 20.00 часова донета је Одлука да: 1. Све екипе за рашчишћавање снега, током ноћи биће ангажоване на чишћењу снега на главним прометним правцима у граду и локалним путевима према селима и Костолцу. Улице...