‘vanredne situacije’

Štab za vanredne situacije grada Požarevca

Štab za vanredne situacije grada Požarevca              ...

Obuka prilagođena novim klimatskim promenama

U Požarevcu se održava obuka na kojoj se uvežbavaju aktivnosti, a tiču se intervencija u slučajevima vanrednih situacija. Radi se o elementarnim nepogodama i delovanju u pomoći stanovništvu, bilo da su u pitanju poplave kao prošle godine ili požari. Ovo delovanje u vanrednim sitacijama podrazumeva...

Proglašena vanredna situacijaDeclared emergency

Štab za vanredne situacije grada Požarevca, zbog izuzetno teških problema prouzrokovanih ogromnim količinama kišnih padavina, doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije grada Požarevca i to: grad Požarevac, grad Kostolac, i sela: Ćirikovac, Klenovnik, selo Stari Kostolac, Drmno, Kličevac i Rečica. Informacije...

Obaveštenje – Gradski štab za vanredne situacijeAnnouncement – City staff for emergencies

Gradski štab za vanredne situacije održao je sastanak povodom naređenja Republičkog štaba vezanih za kontrolu stanja i analizu spremnosi na reagovanje tokom narednog perioda. Situacija sa čišćenjem putnih pravaca svih prioriteta kao ulica u gradovima Požarevcu i Kostolcu je zadovoljavajuća pošto je obezbeđena prohodnost na svim saobraćajnicama i...

Saopštenje za javnost – štab za vanredne situacijePress release – Headquarters for Emergency Situations

1) Određuju se ustanove čiji je osnivač Grad Požarevac, koje će redukovano raditi i koje neće raditi dana 13.02. (ponedeljak) i 14.02. (utorak) u cilju uštede električne energije, a na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije. Na teritoriji grada Požarevca redukovano će raditi sledeća ustanova: JP...