‘zastita od pozara’

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požaraPress release on taking measures against fire

Obaveštenje Gradske uprave grada Požarevaca, Grupe za poslove odbrane i vanredne situacije, a u vezi preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara u cilju zaštite imovine i zdravlja ljudi apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte o preduzimanju sledećih mera: 1. Zabranjuje se svaka upotreba...

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požara za vreme velikih temperatura i žetvenih radovaPress Release on undertaking measures of fire safety during large temperature and harvest,

Odlukom Odeljenja za vanredne situacije Gradske uprave Požarevac,a zbog postojanja neposredne opasnosti od izbijanja požara i narušavanja zdravlja ljudi usled visokih temperatura, apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte o preduzimanju sledećih mera: 1. Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno paljenje...