‘zastita od pozara’

Саопштење за јавност о предузимању мера заштите од пожараPress release on taking measures against fire

Обавештење Градске управе града Пожареваца, Групе за послове одбране и ванредне ситуације, а у вези предузимања превентивних мера заштите од пожара у циљу заштите имовине и здравља људи апелује се на становништво и правне субјекте о предузимању следећих мера: 1. Забрањује се свака употреба...

Саопштење за јавност о предузимању мера заштите од пожара за време великих температура и жетвених радоваPress Release on undertaking measures of fire safety during large temperature and harvest,

Одлуком Одељења за ванредне ситуације Градске управе Пожаревац,а због постојања непосредне опасности од избијања пожара и нарушавања здравља људи услед високих температура, апелује се на становништво и правне субјекте о предузимању следећих мера: 1. Забрањује се свака употреба ватре-пламена на отвореном простору, посебно паљење...