‘zastite od pozara’

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požara

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije grada Požarevca Povodom neophodnosti preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara u cilju zaštite imovine i zdravlja ljudi, apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte  da  preduzmu sledeće mere: Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno zabrana...