Почетак » Актуелно » О Граду
 

Топлификација Ратарске и МоравскеHeating system for Ratarska and Moravska

Челни функционери локалне самоуправе града Пожаревца, предвођени директором Јавног предузећа „Топлификација“ др Звонимиром Благојевићем, посетили су радове на ширењу топлификационе мреже у насељу „Бурјан“, заправо у Ратарској улици где се налази новоизграђени Дечји вртић. Заменица градоначелника Пожаревца, Вукица Васић је том приликом истакла:

-Завршен је вод кроз Ратарску улицу који ће се ширити до топлификационе подстанице и уласка у вртић. Ребалансом буџета издвојена су средства за завршетак објекта намењеног најмлађим суградјанима из овог дела Пожаревца а у току је спровођење јавне набавке за сређивање дворишта у кругу ове предшколске установе. Поред вртића, који је изграђен на задовољство свих грађана, топлификацију ће добити и остала домаћинства Месне заједнице „Бурјан“, рекла је Васић.

Функционери су посетили и радове на топлификацији Моравске улице а затим боравили у дежурној служби и новом, савременом магацинском простору Јавног предузећа „Топлификација“-сужби и објекту који омогућавају максималу мобилност и ефикасност рада овог предузећа.The leading officials of local government of Pozarevac, led by Director of the Public Enterprise „Toplifikacija“ Dr. Zvonimir Blagojevic, visited the works on the expansion of district heating network in „Burjan“ actually in the street where the crop is a brand new Kindergarten. Deputy Mayor of Pozarevac Vukica Vasic said on that occasion:

-Ratarska street completed the wire through the street that will expand the district heating substations and entering kindergarten. The revised budget allocated funds for the completion of the facility are the youngest citizens of this part of the Pozarevac during the implementation of public procurement in order to see the yard within the preschool. In addition to the kindergarten, which was constructed to the satisfaction of all citizens, will get heating and other households of the local community „Burjan,“ said Vasic.

The officials also visited the heating system works on Moravska street and then stayed on duty and the new, modern warehouse of the Public Enterprise „Toplifikacija“ curb-building and enabling its maximum mobility and efficiency of the company.

Подели са другима: Facebook Twitter