Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Trideset i pet godina SDIT-aThirty-five years of SDIT

Promocija naučnih dostignuća

Savez društava inženjera i tehničara grada Požarevca obeležio je trideset i pet godina postojanja i aktivnog učešća struke u ukupnom unapređenju životnog okruženja. Brojne inženjere i njihove kolege pozdravio je gradonačelnik Požarevca, Miomir Ilić, koji je prisustvovao ovoj svečanosti sa svojim saradnicima. Udruženje je uručilo priznanja za saradnju privrednim kolektivima, javnom preduzećima i pojedincima.

Sa svečanosti

Sa svečanosti

Predsednik SDIT-a, Milutin Stanković, naveo je:

-Okupljamo oko 300 inženjere i tehničare svih struka. U ovom trenutku naše udruženje okuplja 8 strukovnih organizacija. Savez je u proteklom periodu bio usmeren na rešavanje problematike svih vrsta energije, izradeprostornih planova, uvođenju novih tehnologija, planiranju komunalne infrastrukture, mogućnosti razvoja poljoprivredne proizvodnje, zaštitu životne sredine…

Inače, organizovanje tehničke inteligencije u ovom delu Srbije počelo je 1954. godine kada je u Kostolcu formirana Podružnica inženjera i tehničara rudarske i geološke struke.Promotion of scientific achievements

Alliance of engineers and technicians of Pozarevac marked the thirty-five years of active participation in the profession overall improvement of the living environment. Many engineers and their colleagues greeted by the mayor of Pozarevac Miomir Ilic, who attended the ceremony with his associates. The Association was presented the award for economic cooperation collectives, public enterprises and individuals.

Sa svečanosti

President SDIT, the Milutin Stankovic, said:

-We gather about 300 engineers and technicians of all professions. At the moment our association gathers 8 professional organizations. Alliance has in the past been directed at solving the problems of all types of energy, izradeprostornih planoava, the introduction of new technologies, planning of municipal infrastructure, opportunities for development of agricultural production, environmental protection …

Otherwise, the organization of technical intelligence in this part of Serbia began in 1954 when it formed in Kostolac Branch engineers and technicians of mining and geology.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter