Почетак » Актуелно
 

У Пожаревцу одржано предавање Државне ревизорске институције

У Пожаревцу је одржано предавање “Досадашње искуство Државне ревизорске институције у поступку спровођења ревизије финансиских извештаја и правилности пословања у јединицама локалне самоуправе”.

Поменуто предаваје организују Државна ревизорска институција и Програм за развој УН у Србији, у оквиру програма “Унапређење ревизија општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама”, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

Као домаћин скупа, градоначелник града Пожаревца Бане Спасовић је између осталог истакао да је Државна ревизорска институција највиши орган ревизије јавних средстава у Србији као и то да упознавање са радом и досадашње искуство Државне ревизије у поступцима ревизије, су од непроцењивог значаја за унапређење механизма управљања финансија на локалном нивоу.

Спасовић је још додао да је ова институција извршила ревизију финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Пожаревца за 2011. и 2015. годину.

“На основу прикупљених адекватних доказа наших стручних служби, као и од наших корисника буџетских средстава изражено је мишљење о томе да ли су трансакције извршене у складу са важећим прописима датим овлашћенима и да ли су средства коришћена за планиране срвхе. Пружили сте нам разумно уверавање о томе како се управља и како се користе јавна средства и доприноси унапређивању финансијског управљања, као и одговорности, транспарентности и интегритета носилаца јавних функција, као и упознавање грађана са трошењем јавних средстава“, закључио је Спасовић.

Градоначелник је нагласио да град Пожаревац има ефективну сарадњу и комуникацију са ДРИ и истакао да поред мишљења и препорука, од велике помоћи је и приступачност у сваком тренутку за савете, када се појави дилема у исказивању појединих рачуноводствених извештаја или доношења одређених аката, као и њихова усклађеност са законским прописима.

Предавању су присуствовали председник Државне ревизорске институције Душко Пејовић, државни ревизор Стојанка Миловановић, овлашћени државни ревизор из сектора за ревизију локалних власти Данимир Вулиновић, градоначелници појединих градова, председници општина, директори јавних установа, школа и запослени у Градској управи Града Пожаревца.

 

Подели са другима: Facebook Twitter