Početak » Aktuelno » O Gradu
 

U Požarevcu u toku radovi vrednosti preko 350 miliona dinara

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović sa saradncicima obišao je nekoliko lokacija gde se izvode infrastrukturni radovi.

Obišao je radove na Južnom kišnom kolektoru čijom izgradnjom grad neće više biti ugrožen prilikom velikih atmosferskih padavina. Vrednost izgradnje ovog kolektora je preko 200 miliona dinara. Nakon izgradnje Južnog kolektora u planu je da se izgradi i Severni koji će koštati preko 250 miliona dinara tako da je ukupna vrednost ovog projekta preko 450 miliona dinara.

Zatim je gradonačelnik sa svojim timom obišao radove u Nevesinjskoj ulici na zameni azbestnih vodovodnih cevi dužine preko 450 metara, vrednosti oko 8,5 miliona dinara.

Vladimir Stojimirović

V.D. direktora JKP Vodovod i kanalizacija Vladimir Stojimirović je ovom prilikom izjavio da se završetak radova u ovoj ulici očekuje za petnaestak dana. On je najavio da slede radovi u Markovoj ulici u dužini od 250 metara sa planiranih 25 priključaka. Vrednost ugovora je 4,5 miliona dinara a planirani rok za završetak radova je 60 dana.

Gradonačelnik Bane Spasović je rekao da je u planu ove lokalne samouprave da ceo grad bude pokriven vodovodnom mrežom i da je do sada pokriveno skoro 99 odsto građana vodovodom.

Bane Spasović

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović je obišao i ulicu Jovana Šerbanovića u kojoj se menjaju dotrajali magistralni vodovi toplifikacije. Kompletna ulica Jovana Šerbanovića trebalo bi da do jula bude rekonstruisana, što podrazumeva nov kolovoz, trotoar, parking mesta, uličnu rasvetu i zeleni pojas, vrednost ove investicije bez toplifikacione mreže je preko 32 miliona dinara. Čitava ulica je široka između 18 i 20 metara, sa kolovozom širine oko 6,5 metara. Radovi u ulici Jovana Šerbanovića su posebno značajni kada se zna da se samo u ovoj ulici nalaze tri škole i Dom zdravlja i veoma je važno da ulica bude potpuno funkcionalna i sa velikim brojem parking mesta ističe gradonačelnik. Što se tiče drvoreda, gradonačelnik kaže da su ove godine za ozelenjavanje u budžetu izdvojili oko 12 miliona dinara i da će drvoredi biti obnovljeni tamo gde postoji potreba.

Dejan Dačić

Direktor Toplifikacije Dejan Dačić je ovom prilikom rekao da se radovi sprovode u koordinaciji sa lokalnom samoupravom i drugim JP i da je to dokaz timskog rada. On još ističe da radovi teku po planu a pored sređivanja samog jezgra grada radi se na proširenju toplifikacione mreže i u mesnoj zajednici Sopot.

Javno preduzeće Toplifikacija je za ovu godinu izvojilo oko 19 miliona dinara za investicije u toplifikacionu mrežu u ovoj ulici. On je još napomenuo da se cevi u ovoj ulici menjaju nakon 30 godina za narednih 30.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter