Početak » Aktuelno » O Gradu
 

U toku radovi na asfaltiranju ulice Nova 1 u industrijskoj zoni

Gradonačelnik Grada Požarevca obišao je radove na nekoliko lokacija u gradu koji su u toku.

Izgradnja ulice Nova 1, nastavak je započetih radova po ugovoru iz 2015. godine koji se odnosi na pripremu kolovozne konstrukcije pred asfaltiranje sa ivičenjem i realizacija ugovora iz 2017. koji se odnosi na izradu asfaltnih slojeva. Nova 1 je dugačka 835,68 m sa širinom kolovoza od 7 m, sa biciklističkom stazom od 2,5 m, trotoarom od  1,5 m i dve zelene razdelne trake između  njih. Površina asfalta na kolovoznoj traci je 5875,00 m2 a na trotoaru o biciklističkoj stazi 3200 m.

Ugovorena vrednost radova na izgradnji kolovozne konstrukcije od nevezanih materijala po ugovoru iz  2015. je 20.159.313,84 a vrednost radova na asfaltiranju po ugovoru iz 2017. je 18.989.438,40 što iznosi ukupno 39.148.752,24 RSD sa obračunatim PDV.

U toku su i radovi na sanacija trotoara u delu ulice (od galerije M. Pavlović Barili do Njegoševe) sa uklanjanjem dela ograde prema Trgu Davorjanke Paunović.

Planira se uklanjanje oštećenog trotoara od asfalta sa rušenjem postojećih ivičnjaka, zidanje novih i polaganje betonskih ploča 30/30 na površini od P=370 m2. U sklopu ovih radova planira se i uklanjanje dela ograde prema zelenoj površini na trgu Davorjanke Paunović, uklanjanje starog kioska i razbijanje betonske ploče sa obnovom zelenila. Ugovorena vrednost radova je 2.257.152,00 RSD sa obračunatim PDV.

U ulici Parma radi se rehabilitacija i nastavak parternog uređenja dvorišta. Površina koja se uređuje je 380 m2  za parkiranje, 86 kvadrata vezne saobraćajnice i 65 kvadrata behatona površina za odmor sa nabavkom 4 drvene klupe i 2 stola, vrednost radova je oko 3,5 miliona dinara.          

    

Podeli sa drugima: Facebook Twitter