Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Udruženje Roma Braničevskog okruga i grad Požarevac obeležili Međunarodni dan ljudskih prava

U Požarevcu, u okviru projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, održana je javna debata povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u okviru sprovođenja projekta „Podrška edukativnoj inkluziji Roma na svim obrazovnim nivoima i podrška samozapošljavanju u Požarevcu – Naše pravo da živimo bolje“.

 

Javna debata je održana sa ciljem da ukaže na probleme u procesu poštovanja ljudskih prava na lokalu i da kroz razmenu iskustva različitih ključnih aktera predloži rešenja za prevazilaženje ovih problema. U okviru javne debate čuli smo stavove predstavnika institucija – grada Požarevca, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, kao i predstavnike organizacija civilnog društva – Omladine Jazasa, Udruženja 8. dan i Udruženja Roma Braničevskog okruga.

Debata je ukazala na različite vidove diskriminacije i ugrožavanja ljudskih prava, posmatranih iz uglova predstavnika institucija, ali i ponudila raznovrsna rešenja koja će doprineti sistematskom pristupu poštovanju ljudskih prava na lokalnom nivou kroz međusektorsko delovanje svih ključnih aktera. Zaključci debate su sadržani u nastojanju da se ulože napori koji će omogućiti sinergijsko delovanje organizacija civilnog društva koji imaju u fokusu različite društvene grupe koje su višestruko ugrožene, kao i da je neophodno češće organizovati javne događaje koje skreću pažnju javnosti na problem poštovanja ljudskih prava.

Projekat “Naše pravo da živimo bolje” je finansiran od strane Evropske unije a sprovode ga Udruženje Roma Braničevskog okruga, kao nosilac projekta i Grad Požarevac, kao partner uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finansira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat ’Naše pravo da živimo bolje’ je usmeren prema romskoj populaciji i u toku projekta je predviđeno niz aktivnosti vazanih prvenstveno za obrazovanje i zapošljavanje romske populacije u Požarevcu. Kroz projekat je planirana i podrška samozapošljavanju mladih Roma – u saradnji sa partnerom i stručnim službama koje se bave problemima nezaposlenosti Udruženje Roma Braničevskog okruga će sprovesti niz aktivnosti sa ciljem da se smanji stopa nezaposlenosti Roma. U ovoj fazi projekta predviđeno je stažiranje mladih Roma u javnim i privatnim preduzećima, otvaranje biznis inkubatora, sprovođenje obuka za pokretanje sopstvenog biznisa, dodelu grantova – opreme za Rome koji imaju želju da postanu preduzetnici.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.
Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).
Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Pored navedenih projektnih aktivnosti u okviru projekta biće organizovano i niz raznih događaja koji će omogućiti (ne samo) romskoj populaciji da učestvuje, već i  široj ugroženoj populaciji kroz akcije prikupljanja korišćene garderobe, obeležavanje međunarodnih praznika, i niz drugih aktivnosti o kojima će biti obavešteno stanovništvo putem lokalnih medija u toku 18 meseci realizacije projekta.

Ovim putem pozivamo građane zainteresovane da se ukljuće u projektne aktivnosti da se jave direktno u Udruženju Roma Braničevskog okruga u ulici Moše Pijade bb u Požarevcu (stare kasarne), na telefon 012/213-783 ili na e-mail: urbo.po@mts.rs

Trajanje projekta je 18 meseci a ukupna vrednost projekta je 118 116. 86 EUR

Podeli sa drugima: Facebook Twitter