Почетак » Актуелно » О Граду
 

Уприличен пријем за бројне гостеReception was organized for a number of guests

Уочи почетка финалних надметања Љубичевских коњичких игара, по традицији је уприличен пријем за госте и учеснике ове престижне међународне спортско-туристичке манифестације. Како и проличи, присутнима се обратио и пожелео добродошлицу градоначелник града Пожаревца Миомир Илић.

-Добро дошли међу праве пријатеље и сараднике. Ми смо вам широм отворили капије нашег града, да вас топла срца примимо и угостимо, као учеснике 49. Љубичевских коњичких игара. Крајем 19. века у Стигу и Поморављу отпочело се интезивно са узгојем коња. У Пожаревцу је 1892. године основана је школа јахања ”Кнез Михајло” и организоване су изложбе коња и трке. Ергела Љубичево учинила је значајан допринос да се у Србији унапреди коњарство. Овом крају због разних потреба а нарочито у пољопривреди и превозу коњ је увек био присутан као саставни део живота, понос и дика сваког доброг домаћина. Давне 1964. године, родила се идеја код људи у нашем крају да се организује такмичење галопера, касача, препонаша и вишебојаца под називом Љубичевске коњичке игре. У Пожаревцу и околини народ се на разне начине одужује коњу као домаћој животињи која са човеком дели добро и зло и зато коњу дугујемо велику захвалност. Љубичевске коњичке игре лепа су прилика да покажемо приврженост нашој традицији и узгоју коња на овим просторима и да се подсетимо на Милоша, Михајла и књегињу Љубицу као и Ергелу ”Љубичево”, истакао је Миомир Илић у свом обраћању.

Говорећи о традицији коњарства у овом делу Србије, илић се обратио и самим такмичарима 49. Љубичевских коњичких игара.

-Учесницима 49. Љубичевских коњичких игара желим да остваре најбоље резултате у такмичењу, незаборавно другарство, пријатељство и сарадњу, тако да из овог лепог града младости и рада понесу са собом прегршт гостољубља и нашег дружења. За све будуће сусрете младости спорта и стваралаштва са убеђењем да сте у нама стекли искрене сараднике, другове и пријатеље. Наш град биће увек отворен за све праве људе који у срцу носе љубав према човеку, коњичком спорту, раду и животу. Искрено се надам да ће наше вишегодишње пријатељство потрајати дуго и тиме учврстити и ојачати нашу сарадњу за добробит грађана. Са правом можемо рећи да су наши пријатељски односи у сталном успону. Такмичарима на хиподрому желим да покажу знања, вештина и способности, да победу најспремнији, најбољи али да се другују и да се радују, да граде сарадничке и братске односе. На крају желим да се захвалим и одам признање коњичким друштвима, клубовима и узгајивачима коња, која су дали велики допринос узгоју и унапређењу коњичког спорта у Србији, рекао је на крају свог обраћања градоначелник града Пожаревца Миомир Илић.

На пријему су, поред такмичара и узгајивача коња, присутни били представници републичких министарстава и пријатељских амбасада, градова и суседних општина, директори Јавних предузећа, одборници као и представници војске, полиције и цркве.

Гост на 49. Љубичевским коњичким играма био је и Његово височанство принц Владимир Карађорђевић, који је за наш лист говорио о утисцима посете нашем граду.

-Био сам у Пожаревцу три пута од 2001. године до данас. Мислим да је данас дошло време да људи заиста могу да се концетришу на праве вредности културне, историјске и духовне. Моји утисци су заиста позитивни и надамо се да ћемо много тога заједно успети и имамо да радимо у Србији. Моја супруга принцеза Бригита и наш пријатељ из Немачке господин Јулијус Александар Пас, одушевљени су самим градом и боравком овде. Желим да се захвалим у њихово и своје име градоначелнику града Пожаревца што смо у могућности да присуствујемо овом догађају, рекао нам је принц Владимир Карађорђевић.

On the eve of the final competition Ljubicevo Equestrian Games, according to tradition, a reception was organized for the participants and guests of this prestigious international sports and tourism events. As usual, addressed the audience and welcomed the Mayor of Pozarevac Miomir Ilic.

-Welcome among true friends and associates. We like to open a gate around our city, you receive a warm-hearted welcome and as participants 49th Ljubicevo Equestrian Games. In the late 19th century in Stig and Pomoravlje it began breeding horses. In Pozarevac in 1892. The riding school was established in “Knez Mihajlo” and organized exhibitions and horse races. Paddock in Ljubicevo has made a significant contribution to improve horse breeding in Serbia. This area due to a variety of needs especially in agriculture and transport the horse is always present as an integral part of life, pride and joy of every good host. Back in the 1964th years, the idea of people in our area to organize a competition gallopers, trotters, and compete in all events hurdler named Ljubicevo Equestrian Games. In Pozarevac and around the nation in various ways repays horses as domestic animals with a man who shares the good and the bad and that’s why the horse is greatly indebted. Ljubicevo beautiful horse games are an opportunity to show our commitment to the tradition of horse breeding in the area and to remind ourselves of Milos, Mihajlo and Princess Ljubica and paddock “Ljubicevo”, said Miomir Ilic in his speech.

 

Talking about the tradition of horsemanship in this part of Serbia, Ilic spoke to competitors and therefore 49th Ljubicevo Equestrian Games.

Participants of 49th- Ljubicevo Equestrian Games I want to achieve the best results in the competition, unforgettable companionship, friendship and cooperation, so that the youth of this beautiful city and work bring with them a handful of our hospitality and friendship. For all future meetings of youth sports and creativity with the conviction that you are honest associates acquire us, comrades and friends. Our city will always be open to all the right people at the heart of love for a man wear, equestrian sport, work and life. We sincerely hope that our many years of friendship and take a long time to consolidate and strengthen our cooperation for the benefit of citizens. On the right we can say that our friendly relations on a constant rise. Competitors at the track I want to demonstrate the knowledge, skills and abilities to defeat the fittest, but the best evangelists and to rejoice, and to build collaborative and fraternal relations. Finally I want to thank and pay tribute to the equestrian societies, clubs and breeders of horses, which have made a great contribution to the improvement of breeding and equestrian sports in Serbia, said the mayor of Pozarevac Miomir Ilic.

On admission, in addition to competitor and horse breeder, present were representatives of government ministries and embassies of friendly, neighboring cities and municipalities, public company executives, board members and representatives of the army, the police and the church.

 

Guest on 49th Ljubicevo equestrian games was and His Highness Prince Vladimir Karadjordjevic, who spoke to our list of impressions visit our city.

I was in Pozarevac three times since 2001. year to date. I think it’s time now that people can really be concentrated on the true value of cultural, historical and spiritual. My impressions are really positive and we hope to make it a lot together and we have to work in Serbia. My wife Princess Brigitte and our friend from Germany, Mr. Julius Alexander Dog, are very enthusiastic about the city and stay there. I want to thank them in the name of their city mayor Pozarevac to have the opportunity to attend the event, said the prince Vladimir Karadjordjevic.

Подели са другима: Facebook Twitter