Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Uručeni sertifikati gerontodomaćicamaAwarded certificates caretakers

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starih lica, u svečanoj sali Gradskog zdanja  gradonačelnik Požarevca, Miomir Ilić, uručio je sertifikate o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za gerontodomaćice čime je zvanično započet projekat pružanja usluge pomoći u kući na teritoriji sva 4 partnera, opština i grada Požarevca, na ovom projektu.

Geranto_01

Naime, opština Veliko Gradište u partnerstvu sa gradom Požarevcem, opštinom Malo Crniće i opštinom Golubac od februara meseca implemetira projekt “Briga o starima – uzvraćanje usluge”. Osnovne aktivnosti na projektu su sertifikacija 30 gerontodomaćica, od toga Golubac 7 gerontodomaćica, Veliko Gradište 6, Malo Crniće 7 i grad Požarevac 10. -Kriterijumi za izbor su dobijeni u saradnji sa Centrom za socijalni rad Požarevac, Nacionalnom službom za zapošljavanje i prema ličnom izboru polaznika. Prva 4 meseca, tačnije od 1. oktobra do 31. januara, program se finansira sredstvima EU, dok će od 1. februara još godinu dana finansirati sredstvima lokalnih samouprava. Ideja projekta je da se povećanjem broja gerontodomaćica, poveća i broj korisnika pomoći. Određen je i pravilnik po kome će lica, kojima je neophodna tuđa nega i pomoć, moći da participiraju u korišćenju usluge, dodao je Mitić.

Geranto_02

Sertifikate su dobile Irena Pavlović, Zlata Jeličić, Jelena Mirković, Ivona Arsić, Dragana Živković, Mirjana Rajić, Mirjana Stevanović, Jelena Jovanović i Vera Jurić.

Projekat se finasira sredstvima Evropske unije u okviru programa Exčange 4, kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije. Projekat je odobren u okviru komponente 3 grant šeme programa Exčange 4 – Usluge socijalne zaštite za stariju populaciju.

Geranto_03

Ukupna vrednost projekta je 142.066 evra, od čega je vrednost EU donacije 127.859 evra (90 odsto), a učešće sva četri partnera na projektu u ukupnom iznosu od 14.206 evra. Osnovni cilj projekta jeste pružanje podrške sprovođenju nacionalne politike socijalne zaštite na lokalnom nivou. Specifični cilj projekta jeste uvođenje i unapređenje postojećih usluga za stara lica u sve ćetri partnerske loklane samouprave. Osim angažovanja gerontodomaćica projekat obuhvata i uvođenje redovne usluge “pomoć u kući ” koja će se finansirati iz budžeta sva četri partnera na projektu, donošenje pravilnika o pružanju usluge “pomoć i kući” i uvođenje participacije za korisnike,  kao i nabavka 4 automobila, 5 bicikli, 30 promotivnih setova  i drugog promotivnog materijala.Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starih lica, u svečanoj sali Gradskog zdanja  gradonačelnik Požarevca, Miomir Ilić, uručio je sertifikate o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za gerontodomaćice čime je zvanično započet projekat pružanja usluge pomoći u kući na teritoriji sva 4 partnera, opština i grada Požarevca, na ovom projektu.

Geranto_01

Naime, opština Veliko Gradište u partnerstvu sa gradom Požarevcem, opštinom Malo Crniće i opštinom Golubac od februara meseca implemetira projekt “Briga o starima – uzvraćanje usluge”. Osnovne aktivnosti na projektu su sertifikacija 30 gerontodomaćica, od toga Golubac 7 gerontodomaćica, Veliko Gradište 6, Malo Crniće 7 i grad Požarevac 10. -Kriterijumi za izbor su dobijeni u saradnji sa Centrom za socijalni rad Požarevac, Nacionalnom službom za zapošljavanje i prema ličnom izboru polaznika. Prva 4 meseca, tačnije od 1. oktobra do 31. januara, program se finansira sredstvima EU, dok će od 1. februara još godinu dana finansirati sredstvima lokalnih samouprava. Ideja projekta je da se povećanjem broja gerontodomaćica, poveća i broj korisnika pomoći. Određen je i pravilnik po kome će lica, kojima je neophodna tuđa nega i pomoć, moći da participiraju u korišćenju usluge, dodao je Mitić.

Geranto_02

Sertifikate su dobile Irena Pavlović, Zlata Jeličić, Jelena Mirković, Ivona Arsić, Dragana Živković, Mirjana Rajić, Mirjana Stevanović, Jelena Jovanović i Vera Jurić.

Projekat se finasira sredstvima Evropske unije u okviru programa Exčange 4, kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije. Projekat je odobren u okviru komponente 3 grant šeme programa Exčange 4 – Usluge socijalne zaštite za stariju populaciju.

Geranto_03

Ukupna vrednost projekta je 142.066 evra, od čega je vrednost EU donacije 127.859 evra (90 odsto), a učešće sva četri partnera na projektu u ukupnom iznosu od 14.206 evra. Osnovni cilj projekta jeste pružanje podrške sprovođenju nacionalne politike socijalne zaštite na lokalnom nivou. Specifični cilj projekta jeste uvođenje i unapređenje postojećih usluga za stara lica u sve ćetri partnerske loklane samouprave. Osim angažovanja gerontodomaćica projekat obuhvata i uvođenje redovne usluge “pomoć u kući ” koja će se finansirati iz budžeta sva četri partnera na projektu, donošenje pravilnika o pružanju usluge “pomoć i kući” i uvođenje participacije za korisnike,  kao i nabavka 4 automobila, 5 bicikli, 30 promotivnih setova  i drugog promotivnog materijala.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter