Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Uskršnji Etno festival u PoljaniEaster Ethno Festival in Poljana

Vaskršnji Etno festival, 8. po redu, organizovan je po tradiciji u porti crkve Sestroljin u Poljani. Najlepše jaje izložila je Etno sekcija „Pomoravski vez„  iz Osipaonice a najlepše jelo i najlepši štand pripremila je Etno sekcija „Đerdan„ iz Ivanjice.

Veliki broj udruženja žena Etno sekcija i zanatlija iz bliže i šire okoline prikazalo je na najbolji način kako je i šta su pripremali naši preci na trpezama za najlepši prolećni praznik Uskrs.

Ovogodišnju manifestaciju Uskršnji Etno festival otvorio je gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević.

–Smotru, koju je grad Požarevac podržao i prepoznao kao jedan od svojih simbola na planu očuvanja Srpske tradicije i predstavljanja običaja ovoga dela Pomoravlja i Stiga, sve više poprima međunarodni karakter i postaje mesto širenja prijateljstva i ljubavi među ljudima i narodima, rekao je gradonačelnik Milosavljević.

Pored gradonačelnika, otvaranju festivala prisustvovali su njegova zamenica Vukica Vasić, predsednik Skupštine grada Požarevca Milomir Ilić , direktori javnih preduzeća i direktor Turističke organizacije Požarevac Dejan Savić, koji je izrazio zadovoljstvo učešćem velikog broja Kulturno umetničkih društava, udruženja i zanatlija koji čuvaju duh starih zaboravljenih zanata i rukotvorina.

– I ove godine kao i predhodnih, Manifestacija je na uspešan način organizovana, očekujemo da opravdamo poverenje svih onih koji su došli danas i da svojom organizacijom zadovoljimo različite ukus i različite potrebe onih koji danas odvoje vreme i dođu ovde u Portu manastira Sestroljin, dakle u Poljani, da sa nama uživaju u fenomenalnim jelima, starim zanatima, radinostima. Gledaju kasnije popodne kulturno umetnički program i različita kulturno umetnička društva koja su uzela učešće ovde. Drago mi je da napomenem da je Festival zadržao međunarodni karakter, dakle i ove godine imamo goste iz inostranstva. Znači imamo 3 društva pre svega Kulturno umetničko društvo iz Grčke sa Felkade iz Slovenije i iz Makedonije. Očuvali smo tradiciju okupljanja na ovom prostoru. Ovaj festival je iz godine u godinu sve bolji i bolje organizovan.

Easter Ethno Festival, 8 in a row, is organized according to tradition in the churchyard Sestroljin in the Valley. Greatest egg exhibited Ethno section “Pomoravski vez” from Osipaonica and beautiful meal and beautiful stand of Ethno prepared section “Djerdan” from Ivanjica.

A large number of associations of women Ethno section and artisans from near and the surrounding area are showing the best way and what our ancestors have been prepared on the tables of the most beautiful spring holiday Easter.

This year’s event Easter Ethno Festival opens Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic.

-Fair, which is a town Pozarevac supported and recognized as one of its symbols in terms of preserving Serbian traditions and customs of presenting this part of Morava and Stig, getting more and more international in character and becomes a place for expansion of friendship and love among people and nations, said Milosavljevic .

Besides the mayor, the opening ceremony was attended by deputy mayor Vukica Vasic, the Mayor of Pozarevac Milomir Ilic, directors of public companies and director of the Tourist Organization of Pozarevac Dejan Savic, who expressed satisfaction with the participation of a large number of cultural and artistic societies, associations, and artisans who keep the spirit of old forgotten crafts and handicrafts.

– This year and previous years, the event was organized a successful way, we expect justify the trust of all those who came today, and that his organization satisfy different tastes and different needs of those who now take the time to come here in the courtyard of the monastery Sestroljin, then the field, with us to enjoy the superb cuisine and handicrafts. Looking in the afternoon entertainment program and various cultural associations that took part here. I am pleased to note that the Festival maintained an international character, so this year we have guests from abroad. So we have 3 companies especially the Cultural and Arts Society of Greece with Felkade from Slovenia and Macedonia. We preserve the tradition of gathering in this area. This festival is every year getting better and better organized.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter