Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Proglašena vanredna situacija

Usled problema sa vodom za piće u Požarevcu i okolini

Usled problema sa vodom za piće u Požarevcu i okolini, gradonačelnik Miomir Ilić je proglasio vanrednu situaciju na području grada Požarevca i naselja Ljubičevo i Zabela usled narušenog redovnog vodosnabdevanja građana a urgentno rešenje ovog problema najavljeno je za kraj tekućeg meseca.

Vanredni događaj, odnosno zabrana korišćenja vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremu hrane, proglašen je 13. oktobra. Od tada pa do danas padavina je bilo malo i reka Morava je i dalje ispod nivoa što je, pored šljunkara, jedan od glavnih uzročnika zagađenosti vode, odnosno povišenog nivoa nitrata. Kako je u poslednjem uzorkovanju vode iz vodoizvorišta „Ključ“ od 2. novembra izmereno  62 mg/l nitrata, što prelazi dozvoljenu granicu, na predlog Štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić je na konferenciji za medije proglasio vanrednu situaciju na teritoriji grada Požarevca i naselja Zabela i Ljubičevo.

Prilikom proglašenja vanredne situacije

Prilikom proglašenja vanredne situacije

Stručno-operativni tim podneo je gradonačelniku predlog urgentnog rešenja vodosnabdevanja grada, koji je obrazložio Vladimir Stoimirović iz JKP “Vik”.

-Predlog je da se izvrše sve pripremne i tehničke radnje za zahvatanje sirove vode sa jezera u nebranjenom delu reke Velike Morave na beogradskom putu radi njenog nalivanja u infiltracione bazene. To znači postavljanje pontona sa pumpom u jezero i linijski cevovod u dužini od 4,6 kilometara do infiltracionih bazena na izvorištu „Ključ“ čime bi se ova sirova voda dopremala do infiltracionih bazena. Privredno društvo “Georad” bi istovremeno vršilo bušenje dva bunara na vodozahvatu Morava, uzvodno od bunara broj 10, čime bi se dobila dodatna količina vode za nalivanje, koja bi se, takođe, plasirala prema infiltracionim bazenima na vodoizvorištu „Ključ“.

Opremanje tih bunara i izradu cevovoda bi radilo JKP “Vodovod i kanalizacija” iz Požarevca. Takođe, Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi” je dao predlog da se počne sa dodatnom infiltracijom određene količine vode iz Velike Morave u zaleđe iza bunara na vodoizvorištu Morava. Praktično bi se prebacivala i transportovala određena manja količina vode u ta infiltraciona jezera i na taj način bi trebalo da dođe do razblaženja podzemnih voda na vodozahvatu Morava, napomenuo je još Stoimirović i dodao da će se početi sa dnevnim monitoringom praćenja svih voda zahvaćenih ovim predlogom od strane Zavoda za javno zdravlje.

Gradonačelnik kaže da još uvek ne znaju koliko će novca biti potrebno da se ovo kratkotrajno rešenje vodosnabdevanja sprovede u delo ali se nada da će pomenuti radovi biti završeni do kraja novembra.

Do tada, građanima se savetuje da se pijaćom vodom snabdevaju iz cisterni koje se pune kostolačkom vodom koja je, prema rečima gradonačelnika, ispravna za piće i pripremanje hrane i svakodnevno se kontroliše.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter