Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Usvojen budžet za 2013. godinuThe budget for 2013. year

Odbornici skupštine grada Požarevca usvojili su budžet za 2013. godinu. Za predlog budžeta je glasalo 57 od 68 odbornika. Kako je već najavljivano, za budžet su glasali i odbornici Srpske napredne stranke dok su protiv bila samo dva odbornika LDP-a.

Očekivani prihodi u budžetu su oko 2,4 milijarde dinara. Deficit bi trebalo da se finansira iz neutrošenih sredstava prethodnog perioda. Načelnik Odelenja za privredu i finansije Milan Dabić, istakao je za skupštinskom govornicom da je budžet pažljivo planiran i da su u prihode ugrađene isključivo stavke za koje je sigurno da će se realizovati. Za investicije je namenjeno nešto više od 660 miliona dinara a kapitalni projekti planirani su zaključno sa 2015. godinom.

Naredne godine predviđen je završetak izgradnje kišnog kolektora u ulici Knez Milošev venac kao i potisnog cevovoda Dragovac-Živica. Distributivna vodovodna mreža u Dragovcu trebalo bi da se gradi u naredne dve godine. Budžetom je predviđena izgradnja fekalne kanalizacija Lučica-Prugovo-Poljana kao i završetak nove industrijske zone do 2015. godine. U 2013. budžetom su obezbeđena sredstva za završetak novog vrtića u Mesnoj zajednici „Čačalica“. Milan Dabić je istakao da će u 2013. godini morati da se štedi na svim pozicijama kako bi ovako projektovan budžet mogao da se realizuje.

Korisnici subvenicija u narednoj godini su, između ostalih, JP Ljubičevo sa 23,8 miliona dinara i Radio Požarevac sa 13,2 miliona. Predviđeno je 5,6 miliona dinara za samozapošljavanje. Sportske organizacije mogu da računaju na 71 milion dinara dotacija iz budžeta dok su socijalna davanja planirana na 26,6 miliona. Od 2013. su sva socijalna davanja iz gradskog veća prebačena u nadležnost Centra za socijalni rad.Odbornici skupštine grada Požarevca usvojili su budžet za 2013. godinu. Za predlog budžeta je glasalo 57 od 68 odbornika. Kako je već najavljivano, za budžet su glasali i odbornici Srpske napredne stranke dok su protiv bila samo dva odbornika LDP-a.

Očekivani prihodi u budžetu su oko 2,4 milijarde dinara. Deficit bi trebalo da se finansira iz neutrošenih sredstava prethodnog perioda. Načelnik Odelenja za privredu i finansije Milan Dabić, istakao je za skupštinskom govornicom da je budžet pažljivo planiran i da su u prihode ugrađene isključivo stavke za koje je sigurno da će se realizovati. Za investicije je namenjeno nešto više od 660 miliona dinara a kapitalni projekti planirani su zaključno sa 2015. godinom.

Naredne godine predviđen je završetak izgradnje kišnog kolektora u ulici Knez Milošev venac kao i potisnog cevovoda Dragovac-Živica. Distributivna vodovodna mreža u Dragovcu trebalo bi da se gradi u naredne dve godine. Budžetom je predviđena izgradnja fekalne kanalizacija Lučica-Prugovo-Poljana kao i završetak nove industrijske zone do 2015. godine. U 2013. budžetom su obezbeđena sredstva za završetak novog vrtića u Mesnoj zajednici „Čačalica“. Milan Dabić je istakao da će u 2013. godini morati da se štedi na svim pozicijama kako bi ovako projektovan budžet mogao da se realizuje.

Korisnici subvenicija u narednoj godini su, između ostalih, JP Ljubičevo sa 23,8 miliona dinara i Radio Požarevac sa 13,2 miliona. Predviđeno je 5,6 miliona dinara za samozapošljavanje. Sportske organizacije mogu da računaju na 71 milion dinara dotacija iz budžeta dok su socijalna davanja planirana na 26,6 miliona. Od 2013. su sva socijalna davanja iz gradskog veća prebačena u nadležnost Centra za socijalni rad.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter