Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Usvojen budžet za 2021. godinu

Budžet Grada Požarevca u 2021. godini iznosiće 4,91 milijardu dinara, odlučili su odbornici na sednici Skupštine grada.

Konsolidovani budžetski rashodi i izdaci budžetskih korisnika usaglašeni su u iznosima i po izvorima finansiranja sa raspoloživim budžetskim sredstvima za 2021. godinu i iznose 4.91 milijardu dinara.

Po funkcionalnoj strukturi rashoda za socijalnu zaštitu izdvaja se 4 odsto, opšte javne usluge 25 odsto, odbranu 0,1 odsto, javni red i bezbednost 1,7 odsto, ekonomske poslove 22,1 odsto, zaštitu životne sredine 18,8 odsto, poslove stanovanja i zajednice 5,2 odsto zdravstvo 0,6 osto, rekreaciju, sport, kulturu i vere 9,1 odsto i obrazovanje 13,4 odsto budžeta.

Ukupan invesicioni kapital za 2021. godinu, koji će se realizovati preko svih korisnika, iznosi 2,15 milijardi dinara.

Ukupni transferi Gradskoj opštini Kostolac iznose oko 380 miliona dinara.

Usvojeni su programi poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac.

Imenovani su Nadzorni i Upravni odbori javnih preduzeća i ustanova kao i saveti i komisije.

Ukupan iznos sredstava iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine iznosi oko 500 miliona dinara. Neka od najbitnijih izdvajanja koja se očekuju u narednoj godini su opremanje reciklažnog centra za komunalni otpad u iznosu od 40 miliona dinara, nabavka 200 kontejnera zapremine 1,1 metara kubnih u iznosu od 7,6 miliona dinara, izrada sekundarne fekalne mreže u Zabeli 49 miliona dinara, izgradnja Severnog kolektora kišne kanalizacije oko 65 miliona dinara, rekonstrukcije kišne kanalizacije u Kolubarskoj ulici oko 19 miliona dinara.

Grad će nastaviti da širi toplifikacionu mrežu. Cilj je smanjenje individualnih ložišta. Od značajnijih ulaganja između ostalog predviđena je na lokaciji Vlajka Pavlovića izgradnja distributivne mreže u vrednosti od skoro 35 miliona dinara , kao i širenje vrelovoda u Kostolcu u iznosu od 50 miliona i 600 hiljada dinara.

Iz Fonda će se finansirati zaštita površinskih voda od zagađenja – Redovno čišćenje i održavanje kišne kanalizacije, slivnika, slivničkih rešetki, taložnice i crpnih stanica na teritoriji Požarevca i Kostolca 22.275.464 dinara. Sistematsko uklanjanje alergogene korovske biljke – ambrozije na teritoriji Grada Požarevca u 2021. godini 5.000.000. Redovno održavanje i čišćenje Brežanskog kanala od gradskog hipodroma do uliva u reku Veliku Moravu u smislu nesmetane evakuacije površinskih i otpadnih voda 23.994.786. Redovno održavanje i čišćenje rečnog kanala „Stara Mlava“ u cilju normalnog funkcionisanja kanala od crpne stanice “Srećno” do Letnjikovca 31.644.562. Intervencije na vodotocima II kategorije na području Grada Požarevca za 2021. godinu u cilju zaštite zemljišta od degradacije 9.479.933, Zamena azbestno-cementnih cevi u ulici Dalmatinskoj u Požarevcu 18.635.000 dinara.

Pored ovih investicija planirani su i radovi na sanaciji, revitalizaciji i restauraciji Muzeja kulturne istorije Požarevac 26.729.364 dinara, radovi na rekonstrukciji Sunčanog parka 30.200.000, rehabilitacija javnog parkirališta “pijaca Krug” u ulici Moše Pijade 5.439.322, radovi na ojačanju kolovozne konstrukcije asfaltiranje ulice Ilije Gojkovića – nastavak radova 22.125.803 dinara, radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije u ulici Ratarska u MZ “Burjan” – Prva faza 42.618.554 dinara, radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije- asfaltiranje u delu ulice Bore Stankovića i Sestroljinskoj ulici u MZ “Čačalica” 8.974.760 dinara, radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije u ulici Radnih brigada u MZ “Sopot” 8.326.126, radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije – asfaltiranje dela ulice Kučevačke (od ulice Ive Marinkovića) u MZ “Gornja Mala” 1.867.889, radovi na ojačanju kolovozne konstrukcije-asfaltiranje ulica 8. juna dva kraka (od ulice Narodnog fronta do ulice Aleksandra Nenadovića u MZ “Gornja Mala” 6.369.261 dinara, radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije – asfaltiranje ulice Mihajla Pupina u MZ “Gornja Mala” 3.100.764 radovi na ojačanju kolovozne konstrukcije – asfaltiranje ulice Milunke Savić (od ulice Ive Marinkovića do Žagubičke ulice-pored crkve) u MZ “Gornja Mala” 5.922.074, radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije – asfaltiranje dela ulice Žagubičke (pored crkve do ulice Strahinjića Bana) u MZ “Gornja Mala” 2.686.992 radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije – asfaltiranje ulice Radovana Dragovića u MZ “Park” 9.770.965 dinara. Sanacija trotoara u delu ulice Lole Ribara, desna strana (od ulice Sinđelićeve do ulice Jug Bogdanove) u MZ “Ćeba” 5.826.264. Izrada projekta rehabilitacije sa ojačanjem kolovozne konstrukcije u ulici Cara Dušana sa uređenjem javne rasvete (do obilaznice sa bočnim ulicama) u MZ “Čačalica” 2.760.000. Izrada Projekta parternog uređenja bloka “Đura Jakšić” u MZ “Gornja Mala”. Kao i radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije u  Dalmatinskoj ulici vrednosti od skoro 32 miliona dinara i 1,9 miliona dinara za uređenje kolovozne konstrukcije u ulici 27. marta do petlje.

Odbornici su usvojili i Odluku o finansijskoj podršci porodici sa decom tačnije finansijska podrška za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koja se ne mogu lečiti u Srbiji. Ovom odlukom u skladu sa prihodima u budžetu obezbeđuje se jedan odsto sredstava od poreskih prihoda što za 2020. godinu iznosi skoro 25 miliona dinara.

Slobodan Jović podneo je ostavku na mesto direktora JKP “Komunalne službe” a za vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalne službe“ izabran je Marko Marjanović, diplomirani ekonomista. Rođen je u Požarevcu 1981. godine. Radio je od 2000. do 2005. godine u preduzeću “Metalkop” Beograd, a od 2005. do 2020. radnik je JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac. Oženjen je i ima dvoje dece.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter