Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Usvojen rebalans budžeta Grada Požarevca

Odbornici SG Požarevca su usvojili prvi rebalans gradskog budžeta, tako da budžet sada iznosi oko 6 milijardi dinara. Od te sume polovina ide na investicije.

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović je izjavio da je reč o razvojnom budžetu. Od investicija izdvojio je sledeće: nabavka montažnog parkinga u vrednosti od 45 miliona dinara, popločavanje u Ergeli Ljubičevo 19 miliona dinara, postavljanje rasvete u ergeli 7 miliona dinara, izgradnja montažno-betonske trafo stanice u šećerani 25 miliona dinara, druga faza obnove fasade Načelstva 44 miliona dinara, rehabilitacija i asfaltiranje seoskih puteva 227 miliona dinara, novi drvored i obnova parka u Kostolcu 47 miliona dinara, obnova fasada u Tabačkoj čaršiji 10 miliona dinara, zatim za zgradu bolnice 42 miliona dinara koja se radi preko IPA fondova a ukupna vrednost tog projekta iznosiće oko 10 miliona evra, ulica Đure Đakovića 24 miliona dinara, za škole je izdvojeno 40 miliona dinara i investicije za vrtiće u vrednosti od 32 miliona dinara, za opremu Doma zdravlja preko 26 miliona dinara…

Predloge Programa za unapređenje uslova života i Programa budžetskog fonda za zaštitu životne sredine obrazlagao je zamenik gradonačelnika Saša Pavlović. Program za unapređenje uslova života sadrži 29 projekat ukupne vrednosti od oko 240 miliona dinara. Budžetski fond za zaštitu životne sredine sadrži 45 projekta ukupne vrednosti od blizu 1,2 milijarde dinara.

Odbornici su izglasali i sledeće tačke: Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, Program druge izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac, Rešenja kojim se daje saglasnost na rebalans programa poslovanja za 2018. godinu javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter