Почетак » Обавештења
 

Увид у бирачки списак

НА ОСНОВУ  чл. 14. став 1.,чл.15. и 21. ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, бр. 104/09 и 99/11) и  тач. 9. и 10. УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, бр. 15/12 и 88/18) a у вези Одлуке о расписивању избора за народне посланике и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина  градова и скупштина општина у Републици Србији („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, бр. 19/20), који ће се одржати дана 26. априла 2020. године,

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ГРАЂАНИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 

  1. У БИРАЧКИ СПИСАК УПИСУЈУ СЕ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ БИРАЧКО ПРАВО, А НАКОН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА И МАЛОЛЕТНА ЛИЦА КОЈА БИРАЧКО ПРАВО СТИЧУ НАЈКАСНИЈЕ НА ДАН ИЗБОРА.
  2. ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА РАДИ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ.

УВИД СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНО, У СЕДИШТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УЛИЦА ДРИНСКА број 2, У КАНЦЕЛАРИЈИ број 23, од 7,30 до 15,30 часова ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak,, УНОШЕЊЕМ ПОДАТКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ ГРАЂАНА, КАО И СЛАЊЕМ СМС ПОРУКЕ СА ОВИМ ПОДАТКОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И НА НАВЕДЕНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА.

ОД УТВРЂИВАЊА ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР НАРОДНИК ПОСЛАНИКА РЕПУБЛИКЕ, ПРАВО НА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ИМА ПРЕДЛАГАЧ КАНДИДАТА ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

  1. ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО до 10. априла 2020. године у 24 часа, ГРАЂАНИ И ПРЕДЛАГАЧИ КАНДИДАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА УТВРЂЕНОЈ ЛИСТИ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОНИ ОВЛАСТЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ) ОД СТРАНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ број 23.
  2. ОД ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО од априла 2020. године, СВЕ до 72 часа ПРЕ ДАНА ИЗБОРА, ОДНОСНО до 22. априла 2020. године у 24,00 часа, МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДОНОСИ РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ).
  3. ГРАЂАНИ МОГУ, НАЈКАСНИЈЕ ПЕТ ДАНА ПРЕ ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО до априла 2020. године у 24,00 часа, ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ број 23, ДА СЕ У БИРАЧКИ СПИСАК УПИШЕ ПОДАТАК ДА ЋЕ БИРАЧ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ, КАО И ДА БИРАЧ КОЈИ ИМА БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ МОЖЕ ПРЕКО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ ПРЕДСТАВНИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОДНЕТИ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПО МЕСТУ ЊЕГОВОГ ПРЕБИВАЛИШТА У ЗЕМЉИ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ПОДАЦИМА КОЈИ СУ О ЊЕМУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК.
  4. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 012-539-708.

               У Пожаревцу, 4. марта 2020. године                          Број:013-9/2020

 

                                                                                                               НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                          Александар Симоновић, дипл. правник

                    Ово обавештење објављено је на огласној табли Градске управе Града Пожаревца, дана 5. марта  2020. године у 8 часова.  

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Подели са другима: Facebook Twitter